Ktoś w cwany sposób próbuje wyłudzać łapówki od kierowców

Większość ostatnio opisywanych przez nas ataków realizowanych przez polskie grupy cyberprzestępców to ciągle te same nudne scenariusze. Ale dziś mamy dla Was perełkę. Coś nowego, bardziej kreatywnego i podwójnie smutnego, bo ofiarami są kierowcy i firmy transportowe, które w czasach pandemii i tak mocno już dostały w kość…

Czeka cię kontrola, ale może jej nie być

Jeden z naszych Czytelników, właściciel firmy transportowej, otrzymał 8 maja 2020r. wiadomość e-mail od rzekomego funkcjonariusza Inspekcji Transportu Drogowego. Nadawca wiadomości – kimkolwiek był – informował o planowanej kontroli w firmie i proponował, że za kwotę 2500 zł lub 5000 zł obniży dla przedsiębiorcy obciążenia, jakie mogą go dotknąć. Oto pełna treść wiadomości:

Dzień dobry,
Mam do przekazania dwie wiadomości. Zła jest taka, że Państwa firma została w drodze tzw. losowania wytypowana do przeprowadzenia z urzędu kontroli w przedsiębiorstwie. Organem kontrolnym będzie Inspekcja Transportu Drogowego. Zakres kontroli jest standardowy: dokumenty, czas pracy kierowców, właściwa organizacja pracy, ewidencja czasu pracy kierowców, terminowość badań, uprawnień kierowców, przeglądów, odczytów danych z kart kierowców i tachografów.
Niestety w obliczu obecnej sytuacji nie muszę chyba nadmieniać że mamy „cichy przykaz” szukania uchybień aż do momentu „uzbierania” wykroczeń aby wystawić maksymalny przewidziany prawem mandat, oczywiście z uwzględnieniem art. 92a ustawy o transporcie drogowym.
Dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że nie wszystko zależy od samego losowania. Na końcu jest jeszcze czynnik ludzki. W tym przypadku mój.
Propozycje są tak naprawdę trzy:
– 2500 zł przelewem na wskazany rachunek i można powiedzieć że losowanie się nie odbyło. Zawsze mogą się pojawić jakieś problemy ze sprzętem. Coś może zginąć. Może pojawić się niezgodność danych w systemie. Nie ważne, już moja w tym głowa.
– 5000 zł przelewem na wskazany rachunek i przekazujecie mi Państwo wszystkie dokumenty o które poproszę kurierem, lub te które będzie można mailem i już moja głowa w tym żeby podczas kontroli był wystawiony mandat, ale maksymalnie 2000 zł (warunek: w czasie od 01.05.2019 do teraz żaden kierowca nie został zatrzymany i ukarany za jazdę na magnesie, drugiej karcie lub bez karty oraz kierowcy podpiszą każdą listę szkolenia, oświadczenia, upomnienia z datą wstecz jakie wystawię)
– kontrola odbywa się w firmie bez mojego udziału, proszę się nastawić na maksymalny mandat przewidziany w taryfikatorze. Proszę mieć na uwadze, że mandat jest nie tylko dla właściciela firmy ale też dla osoby zarządzającej oraz dla każdego kierowcy u którego zostaną wykryte naruszenia. Nie muszę chyba wspominać, ze w obecnej sytuacji nie ma mowy o pobłażliwości.
Proszę nie tracić czasu na ustalanie nr IP, korzystam jedynie z publicznego Wi-Fi oraz z VPN.
Po rachunku bankowym też proszę nie szukać. Konto jest w banku bez siedziby w Polsce, osoba na którą jest zarejestrowane nie istnieje.
W związku z powyższym proszę nie tracić czasu, a ten upływa w piątek 15 maja. Do tego dnia muszę mieć zaksięgowane środki na koncie, a na to potrzeba do 3 dni roboczych. 18 maja przekazuję dokumenty dalej, od Państwa zależy co do tego czasu się z nimi stanie.Dane do przelewu:
Krzysztof Zym
DE72 1001 1001 2624 0372 80 (jest to rachunek w standardzie IBAN, ma być taki krótki, nie każde konto firmowe obsługuje standard IBAN, osobiste właściwie wszystkie). Kwoty powinny być przewalutowane na EUR po kursie NBP z dnia przelewu.
W przypadku wybrania opcji pierwszej lub drugiej proszę o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu w wiadomości zwrotnej.

Nie można wykluczyć, że oto mieliśmy próbę autentycznego wyłudzenia łapówki, przez osobę, która faktycznie ma powiązania z ITD. Choć prędzej obstawialibyśmy oszustwo i “strzelanie ślepakami”.

Nie otrzymaliśmy sygnałów, wskazujących na to, że podobne e-maile są rozsyłane masowo. Ale może po publikacji tego artykułu to się zmieni i zgłoszą się inni szantażowani.

ITD dostała sygnał tego samego dnia.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego został zapytany o sprawę, czy zna podobne przypadki i czy podjął w związku z nimi jakieś działania. Wydział komunikacji GITD odpowiedział, że pierwsze informacje o podobnej sprawie GITD otrzymał 8 maja 2020 r. od Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku. O sprawie poinformowano też stowarzyszenia przewoźników z ostrzeżeniem, aby przewoźnicy nie reagowali.

Przy okazji GITD zostało zapytane czy istotnie przedsiębiorstwa są typowane w drodze jakichś losowań? W sumie to dość ciekawe. Dowiedzieliśmy się, że wytypowanie do kontroli zależy od wcześniejszych analiz ryzyka.

Prowadząc działania kontrolne w przedsiębiorstwie Inspekcja Transportu Drogowego kieruje się obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140), jak i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2123). Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, możliwe jest przeprowadzenie analizy stwierdzonych podczas kontroli drogowych naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, w danym roku kalendarzowym. Na podstawie dokonanej analizy właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowe określa wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania tych naruszeń, dla danego roku, w terminie do dnia 31 marca roku następnego. W przypadku gdy podmiot wykonujący przewóz drogowy zostanie ujęty w wykazie sporządzonym na podstawie dokonanej analizy podlega kontroli w siedzibie tego podmiotu.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego podjął decyzję o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego. Ciekawie będzie się przekonać, czy policja dotrze wyłudzacza, który zdaje sie dość dobrze znać branżę i trochę śladów jednak zostawił…

Kontakt z nami

Strona główna

Umów serwis online

Umów wizytę


1 komentarz

Tomasz · 26 maja 2020 o 12:06

Ciekawy sposób

Leave a Reply