Gorąco ? Możesz nie przyjść do pracy

Gorąco, upały, codziennie nowe codziennie coraz większe.

Gorąco - możesz nie iść do pracy

Gorąco

Sprawdź, kto może skorzystać z wolnego na upał:

Wysokie temperatury sprawiają, ze aktywność fizyczna i zawodowa spada. Choć przepisy nie określają jasno, ile musi wskazać termometr, by skorzystać z wolnego, istnieją sytuacje, w których można zrezygnować z pracy.
Przez Polskę i całą Europę przelewa się własnie fala upałów. IMGW ostrzega obywateli przed związanym z tym niebezpieczeństwem, eksperci zalecają między innymi nie wychodzenie z domu. Jak jednak pogodzić to z czynnością zawodową?

Dobrym rozwiązaniem może być praca w systemie home office, czyli po prostu z domu. Niestety, nie każdy i nie w każdym zawodzie może skorzystać z tej opcji. Okazuje się jednak, że upał może być usprawiedliwieniem dnia wolnego.

Kto może nie przyjść do pracy?
Pierwszą grupą osób, które mają prawo skorzystać z wolnego na upał są młodociani, czyli osoby, które skończyły 16 lat ale nie osiągnęły jeszcze pełnoletności. Kolejną grupą są osoby, dla których praca w niekorzystnych warunkach może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Artykuł 210 Kodeksu pracy mówi:

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
Oznacza to, że do grupy osób upoważnionych do wolnego zaliczyć można między innymi pracowników ze stwierdzoną chorobą serca i innymi ciężkimi chorobami. Co ważne, osoba taka sama ocenia ryzyko i może odmówić wykonywania obowiązków nawet, jeśli pojawi się już w miejscu pracy. Musi wtedy powołać się na kodeks pracy, a pracodawca zobowiązany jest do udzielenia jej dnia wolnego. Ewentualne spory w tej kwestii rozstrzyga sąd pracy.

Do osób, które mogą liczyć na wolne od pracy, bez utraty wynagrodzenia, zaliczają się także kobiety w ciąży. Panie powołując się na kodeks pracy mogą wziąć wolne już w pierwszym trymestrze ciąży, musza jednak koniecznie poinformować o swoim stanie przełożonego.

Chcesz się z nami skontaktować? <<Kliknij tutaj>>

Chcesz przejść do strony głównej? <<Kliknij tutaj>>


0 komentarzy

Leave a Reply